Centrul pentru Inovare în Educație

Centrul pentru Inovare in Educatie   (TEHNE Romania)
TEHNE.ro   >   proiecte   >   [FS9] Formarea continuă a profesorilor de științe tehnologice în societatea cunoașteriiPrograme
Proiecte
Activități
Parteneri și colaboratori
Despre TEHNE
Centru de presă
Contact

Investeste în oameni !
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritara 1 „Educatia si formarea profesionala în sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”
Domeniul major de interventie 1.3 “Dezvoltarea resurselor umane în educatie si formare profesionala”
Titlul proiectului: “Formarea continuă a profesorilor de științe tehnologice în societatea cunoașterii”
Beneficiar: Casa Corpului Didactic Mureș
Numarul de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/62631

Formarea continuă a profesorilor de științe tehnologice în societatea cunoașterii

Proiect POSDRU 87/1.3/S/62631

Beneficiar:
Casa Corpului Didactic Mureș
Parteneri:
Centrul pentru Dezvoltare și Inovare în Educație - TEHNE
SIVECO Romania
Inspectoratul Școlar Județean Bacău

Obiectivul general al proiectului este formarea si dezvoltarea competentelor profesorilor de stiinte tehnologice de a proiecta, implementa și evalua un curriculum.

Raport de evaluare a impactului programului de formare profesională continuă dedicat profesorilor de științe tehnologice, realizat în cadrul proiectului POS DRU/87/1.3/S/62631 "Formarea continuă a profesorilor de Științe tehnologice în societatea cunoașterii" - Beneficiar: Casa Corpului Didactic MureșTEHNE.ro   >   proiecte   >   [FS9] Formarea continuă a profesorilor de științe tehnologice în societatea cunoașterii
  ©   Centrul pentru Dezvoltare si Inovare in Educatie
 
  VPS Windows