Centrul pentru Inovare în Educație

Centrul pentru Inovare in Educatie   (TEHNE Romania)
TEHNE.ro   >   proiecte   >   [FS4] Formarea profesorilor de matematică și științe în societatea cunoașteriiPrograme
Proiecte
Activități
Parteneri și colaboratori
Despre TEHNE
Centru de presă
Contact

Investeste în oameni !
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritara 1 „Educatia si formarea profesionala în sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”
Domeniul major de interventie 1.3 “Dezvoltarea resurselor umane în educatie si formare profesionala”
Titlul proiectului: “Formarea profesorilor de matematică și științe în societatea cunoașterii”
Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Bihor
Numarul de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/62534

Formarea profesorilor de matematică și științe în societatea cunoașterii

Proiect POSDRU 87/1.3/S/62534

Beneficiar:
Inspectoratul Școlar Județean Bihor
Parteneri:
Centrul pentru Dezvoltare și Inovare în Educație - TEHNE
SIVECO Romania
Inspectoratul Școlar al Municipiului București

Proiectul “Formarea profesorilor de matematica si stiinte în societatea cunoasterii” vizeaza formarea si dezvoltarea competentelor cadrelor didactice din aria curriculara ”Matematica si Stiinte” de a elabora si implementa un curriculum integrat la decizia scolii precum și dezvoltarea profesionala continua a acestora pe componenta instruirii diferentiate a elevilor.

Descrierea detaliată și activitățile proiectului

Comunicat de presă privind lansarea proiectului

Pagina proiectului pe website-ul partenerului principal - ISJ BihorTEHNE.ro   >   proiecte   >   [FS4] Formarea profesorilor de matematică și științe în societatea cunoașterii
  ©   Centrul pentru Dezvoltare si Inovare in Educatie
 
  VPS Windows