Centrul pentru Inovare în Educație

Centrul pentru Inovare in Educatie   (TEHNE Romania)
TEHNE.ro   >   proiecte   >   [FS4] Formarea profesorilor de matematică și științe în societatea cunoașteriiPrograme
Proiecte
Activități
Parteneri și colaboratori
Despre TEHNE
Centru de presă
Contact

Investeste în oameni !
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritara 1 „Educatia si formarea profesionala în sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”
Domeniul major de interventie 1.3 “Dezvoltarea resurselor umane în educatie si formare profesionala”
Titlul proiectului: “Formarea profesorilor de matematică și științe în societatea cunoașterii”
Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Bihor
Numarul de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/62534

Formarea profesorilor de matematică și științe în societatea cunoașterii

Proiect POSDRU 87/1.3/S/62534

Proiectul este implementat de Inspectoratul Scolar Judetean Bihor în parteneriat cu Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, SIVECO România SA si TEHNE- Centrul pentru Inovare in Educatie. Proiectul se deruleaza la nivelul regiunilor Nord-Vest si Bucuresti-Ilfov.

Obiectiv general:
Proiectul “Formarea profesorilor de matematica si stiinte în societatea cunoasterii” vizeaza formarea si dezvoltarea competentelor cadrelor didactice din aria curriculara ”Matematica si Stiinte” de a elabora si implementa un curriculum integrat la decizia scolii, acreditat si dezvoltarea profesionala continua a acestora pe componenta instruirii diferentiate a elevilor.

Obiectivele specifice:

  • Elaborarea unui curriculum interdisciplinar, pornind de la nevoile existente la nivelul unitatilor de învatamânt, raportat la standardele curriculare.
  • Dezvoltarea celor doua module de curs si conversia lor în format digital: A: Abilitarea pe curriculum B: Dezvoltare profesionala continua pe componenta instruirii diferentiate a elevilor.
  • Formarea cadrelor didactice din grupul tinta pe cele doua module de curs.
  • Asigurarea calitatii programului acreditat de formare continua si a curriculumului interdisciplinar intregrat la decizia scolii.
  • Schimbul de experienta si formarea continua utilizând o platforma colaborativa on-line dedicata cadrelor didactice din aria curriculara vizata.
  • Încurajarea accesului si a participarii cadrelor didactice din învatamântul preuniversitar la oportunitatile oferite de proiect prin promovarea si diseminarea rezultatelor si a exemplelor de bune practice.

Principalele activitati:
Conferinta de presa – informare privind obiectivele / desfasurarea proiectului.
Elaborarea curriculum-ului interdisciplinar, integrat la decizia scolii, national, acreditat, pentru matematica, fizica, chimie, biologie.
Elaborarea si dezvoltarea celor 2 cursuri de formare propuse în proiect
Dezvoltarea cursurilor de formare propuse prin proiect
Dezvoltarea cursurilor în format digital si integrarea lor în portal.
Conceperea, dezvoltarea si administrarea instrumentelor informatice
Formarea si certificarea cadrelor didactice.
Evaluarea de impact.
Actiuni de promovare a importantei formarii continue pentru cadrele didactice.TEHNE.ro   >   proiecte   >   [FS4] Formarea profesorilor de matematică și științe în societatea cunoașterii
  ©   Centrul pentru Dezvoltare si Inovare in Educatie
 
  VPS Windows