Centrul pentru Inovare în Educație

Centrul pentru Inovare in Educatie   (TEHNE Romania)
TEHNE.ro   >   activitățiPrograme
Proiecte
Activități
Parteneri și colaboratori
Despre TEHNE
Centru de presă
Contact

 
 
 
 
 

Activități

TEHNE promovează și monitorizează valoarea adăugată a tehnologiilor informației și comunicării în educația formală și nonformală din România, prin diferite instrumente - de la cercetare de teren, la instrumente web avansate:

Evaluarea programului SEI de informatizare a sistemului de învățământ românesc

Cercetarea evaluativă a programului SEI a fost desfășurată în perioada august 2007- mai 2008 de către Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației (Universitatea din București) în colaborare cu Institutul de Stiințe ale Educației, cu Centrul pentru Dezvoltare și Inovare în Educație (TEHNE) și cu Asociația pentru Stiințele Educației (ASTED).

    Demersul a avut în vedere un triplu scop:
  1. Determinarea măsurii în care obiectivele Programului SEI sunt atinse.
  2. Aprecierea valorii și efectelor Programului SEI.
  3. Culegerea de informații și formularea de recomandări pentru a sprijini decizii cu privire la continuarea și/sau ameliorarea Programului SEI sau a unor programe similare.

Cele trei categorii de subiecți investigați - beneficiari potențiali ai demersului de informatizare (elevii, cadrele didactice și managerul unității școlare) - au alcătuit fiecare câte un eșantion reprezentativ pentru populația vizată. Investigația a fost realizată pe eșantioane de 3.953 de elevi, 1.588 de cadre didactice și 195 de directori școlari.

Cercetarea evaluativă a relevat următoarele aspecte: (a) măsura în care sunt dotate diferitele tipuri de unități școlare, (b) accesul elevilor și cadrelor didactice la noile tehnologii, (c) gradul de utilizare a acestor tehnologii și (d) impactul utilizării noilor tehnologii în viziunea beneficiarilor (manageri, cadre didactice, elevi), inclusiv problemele de diferite ordine care solicită intervenții/ soluții, precum și resurse umane/tehnologice/financiare.

Raportul de evaluare este disponibil integral:
  Informatizarea sistemului de invatamant: Programul SEI. Raport de cercetare evaluativa - EvalSEI 2008 (1,6 Mb)
  ICT-Based Education System: S.E.I. Programme in Romania. Evaluation Research Report - EvalSEI 2008 (1,3 Mb)

Alte informații:
  www.elearning.ro/sc_ProgramulSEI2008.php

Evaluarea și monitorizarea proiectului Student Voice Romania


platforma Student Voice Romania

Proiectul Student Voice, dezvoltat de British Council Romania, vizează complexul cunoștințe - capacități - atitudini și valori prin recompunerea unei diversități de practici sociale într-un mediu securizat de învățare online care favorizează dezvoltarea la elevi a unor competențe necesare pentru desfășurarea activității în societatea modernă, o societate a cunoașterii.

Temele abordate de către elevi în forumul de discuții Student Voice reflectă, pe de o parte, interesul acestora în colaborarea cu colegi din alte licee pentru oferirea de soluții realiste unor probleme concrete întâmpinate în activitățile de zi cu zi din cadrul instituției școlare, iar pe de altă parte dorința de a-și asuma provocările lansate de reprezentanții altor instituții, cu rol de decizie și/sau suport în cadrul sistemului de educație: British Council, Ministerul Educației și Cercetării, Institutul de Științe ale Educației, ONG-uri cu activitate în domeniul educației. Întrebarea "Cum ați vrea să arate școala voastră în viitor?", lansată participanților în proiectul Student Voice de către secretarul de stat pentru învățământul preuniversitar, a constituit startul pentru relevarea de către elevi a viziunii lor despre diverse componente ale sistemului și procesului de învățământ.

Rapoartele proiectului sunt disponibile pentru download (click dreapta - Save target as...):
  Student Voice Romania. Raport 2006. (643 Kb)
  Student Voice Romania. Raport 2007. (265 Kb)

Analiză calitativă a impactului proiectului "Cetățenie democratică"


Proiectul Cetățenie democratică a fost implementat de Centrul Educația 2000+

Proiectul "Cetățenie democratică", inițiat și implementat de Centrul Educația 2000+, a răspuns unui set de nevoi identificate pe baza analizei unor studii de investigare a evoluției vieții sociale și politice din România (barometre de opinie, cercetări sociale). Astfel, proiectul și-a propus să crească gradul de informare a cetățenilor cu privire la instituțiile politice și administrative și de participare la viața socio-politică, să dezvolte mecanisme transparente și eficace de comunicare a reprezentanților aleși în diverse structuri politice cu cetățenii pe care îi reprezintă, să crească capacitatea de advocacy a organizațiilor de la nivel național și local, să crească nivelul vieții asociative.

Proiectul "Cetățenie democratică" are meritul de a fi creat un model de parteneriat și colaborare la nivel local între reprezentanții societății civile, parlamentari, autoritățile locale și comunitatea de afaceri din regiune în scopul creșterii transparenței acțiunilor derulate și a implicării tinerilor în viața comunității

Studiul de impact, realizat de Centrul TEHNE, este disponibil pentru download (click dreapta - Save target as...):
  Proiectul Cetățenie democratică. Analiză calitativă a impactului. Raport 2006. (1.067 Kb)

Elearning Forum


situl proiectului elearning forum

Forumul elearning din România implică practicieni și cercetători în domeniul elearning. Schimbul de informații, experiențe de succes și idei între aceștia se realizează pe platforma Internet elearning-forum.ro, iar resursele oferite, documentele și referințele puse la dispoziție orientează teoria și practica educației prin ICT.

Situl web a fost dezvoltat de TEHNE - inițiatorul proiectului - în parteneriat cu Institutul de Științe ale Educației


 

Evaluarea impactului AEL în educație


Advanced eLearning

Inițiată în cursul anului 2004, cu sprijinul Ministerului Educației și Cercetării, investigația desfășurată de TEHNE - Centrul pentru Dezvoltare și Inovare în Educație a avut ca obiectiv principal relevarea impactului pe care îl produce utilizarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale (TIC) asupra procesului de învățământ, atât în ceea ce privește actorii săi (elevi, cadre didactice, manageri), cât și resursele angajate în acest proces, o atenție deosebită acordându-se modificărilor paradigmatice în planul predare-învățare.

Disponibile pentru download (click dreapta - Save target as...):
  Raport sintetic preliminar
  Raport final: Impactul formativ al utilizării AEL în educație
Rapoartele sunt disponibile pentru download și pe situl MEdC: www.portal.edu.ro/...

1educat


situl 1educat.ro

1educat.ro este un instrument online proiectat pentru a oferi sprijin permanent personalului din școli și din alte instituții de formare, precum și servicii de consiliere și orientare tinerilor absolvenți, pentru integrarea pe piața muncii sau pentru continuarea studiilor. Proiectul 1educat.ro a fost inițiat în 1999 de către Asociația pentru Excelență în Carieră, beneficiind ulterior de sprijinul Ministerului Educației, al Institutului de Științe ale Educației și al altor organizații non-guvernamentale și firme.

În prezent, 1educat.ro reprezintă un "nod" în rețeaua de informații și de comunicare a pieței educației și formării continue, păstrând legătura cu peste 100 de instituții de formare și oferind informații actualizate despre aproximativ 1500 de cursuri pentru dezvoltare personală și profesională.

În cadrul acestui proiect, Centrul TEHNE dezvoltă secțiunea de Resurse pentru cadre didactice și traineri.

eLiT Education Network


situl proiectului elit-education

eLiT Education este un proiect inițiat și susținut de British Council România cu scopul de a crea o comunitate de practici UK-România în domeniul educației prin ICT. Proiectul eLiT Education intenționează să stabilească grupuri de lucru și să creeze o rețea de persoane și organizații care doresc să contribuie, prin experiența, expertiza și competențele pe care le dețin, în următoarele direcții:

  1. promovarea și pilotarea celor mai bune instrumente ICT pentru sistemul de educație din România;
  2. formarea cadrelor didactice în domeniul instruirii asistate de calculator;
  3. medii alternative de învățare, având o componentă semnificativă definită prin utilizarea noilor tehnologii;
  4. utilizarea eficientă a noilor tehnologii (TIC) în curriculum;
  5. impactul noilor tehnologii asupra modernizării didacticilor și a abordărilor pedagogice tradiționale.

TEHNE este un partener activ în rețeaua eLiT, aria sa de responsabilitate fiind componenta "Impactul TIC în educație". În acest scop, a implicat și implică, în diferite acțiuni, persoane interesate de situația actuală și de perspectivele de dezvoltare ale acestui domeniu: cadre didactice din învățământul preuniversitar și terțiar, experți în educație sau în domenii conexe, conceptori ai politicilor educației, conceptori și furnizori de soft educațional, alte persoane interesate (cum ar fi, organizații nonguvernamentale, lideri de opinie etc.).

Cursuri online


Academia Online

Sistemul de elearning Academia Online este un model de integrare a noilor tehnologii ale informației și comunicării în sistemul de educație și formare, fundamentat de principii pedagogice, de abordări didactice actuale și bazat pe standardele europene.

Diferite instituții, de la organizații nonguvernamentale la companii IT sau instituții publice, utilizează Academia Online pentru publicarea cursurilor proprii, numărul de cursanți online fiind de peste 15.000. Puntea creată între facilitatori (din aceste instituții) și cursanți oferă acestora din urmă premise favorabile pentru a face față schimbărilor și solicitărilor concrete ale pieței muncii.

TEHNE a demarat elaborarea de cursuri online pentru formarea continuă a cadrelor didactice. Primul curs online dezvoltat de TEHNE este deja disponibil pe platforma elearning Academia Online.


TEHNE.ro   >   activitati
  ©   Centrul pentru Dezvoltare si Inovare in Educatie
 
  VPS Windows