Centrul pentru Inovare în Educație

Centrul pentru Inovare in Educatie   (TEHNE Romania)
TEHNE.ro   >   proiecte   >   Participarea elevilor: un mod de a trăi democrațiaPrograme
Proiecte
Activități
Parteneri și colaboratori
Despre TEHNE
Centru de presă
Contact

Participarea elevilor: un mod de a trăi democrațiaProiectul "Participarea elevilor - un mod de a trai democratia" este finantat de Ambasada Regatului Tarilor de Jos la Bucuresti, prin Programul Matra-KAP.

Participarea elevilor în școală și în comunitate. Ghid pentru elevi și profesori

Autori: Luciana-Simona VELEA, Nicolae TODERAȘ, Mihaela IONESCU

 

© TEHNE - Centrul pentru Dezvoltare și Inovare în Educație

 

Disponibil pentru download în format pdf (1,5 Mb): (Click dreapta; Save Target As...)

Parteneri

 • Inspectoratul Școlar al Județului Dolj
 • Institutul de Științe ale Educației, București
 • Biroul de Informare al Consiliului Europei la București

Proiecte realizate de școlile participante

Școli participante

Școlile pilot sunt situate în judetul Dolj, în comunitati rurale sau orase mici.

 • Școala Izvoare
  Prof. Florin Mită, director
  Tel. 0251 366660
 • Școala Galicea Mare
  Prof. Constantin Neagoe, director
  Tel. 0251 316006
 • Școala nr. 2 Calafat
  Prof. Elena Fudulu, director
  Tel. 0251 231242
 • Școala Desa
  Prof. Anghelina Stanță, director
  Tel. 0251 322057

Descrierea proiectului

Proiectul urmărește să creeze structuri și mecanisme de participare a elevilor la nivelul școlii și să ofere elevilor oportunități concrete pentru a exersa participarea democratică. De asemenea, își propune să sprijine transformarea școlii într-un mediu democratic de învățare, caracterizat printr-un management participativ, ofertă curriculară flexibilă și cultură organizațională bazată pe principiile democrației și drepturilor omului.

Școlile-pilot creează oportunități de participare a elevilor la viața școlii, în activitățile formale și nonformale. În fiecare școală, există o echipă de implementare a proiectului la nivel local. Fiecare școală elaborează propriile proiecte, prin care să promoveze participarea elevilor, beneficiind de un seminar de formare și de consultanța oferită de formatori. Aceste proiecte școlare sunt implementate în perioada martie-iunie 2006. Proiectele școlare sunt construite pe două dimensiuni ale participării elevilor: participarea în cadrul școlii și participarea la nivelul comunității, prin activități extrașcolare.

Proiectul este derulat în perioada ianuarie-iulie 2006 și se încheie printr-o școală de vară. Școala de vară oferă participanților - elevi și profesori - un cadru pentru împărtășirea experiențelor din proiect, pentru a învăța unii de la alții și, mai ales, pentru a conștientiza că sunt capabili să schimbe ceva în comunitatea lor.

Proiecte realizate de școlile participante

Proiectul "Participarea elevilor - un mod de a trăi democrația" propune o abordare inovatoare a participării: diverse forme de participare a elevilor, activități de formare pentru echipele locale, implicarea diferiților factori interesați.

Participarea nu se reduce la a fi membru în Consiliul elevilor sau în alte structuri, ci este înțeleasă în sens mai larg, ca participare în activitățile didactice, în alegerea disciplinelor opționale sau a unor teme, utilizarea metodelor interactive, evaluarea autentică sau evaluarea pentru învățare, elaborarea și implementarea unor proiecte, organizarea unor campanii de informare publică, participarea la activități de voluntariat în comunitate etc.

ActivitățiFeedback din partea participanților
 • Constituirea echipei de coordonare a proiectului și a echipelor la nivelul fiecărei școli-pilot
 • Seminar de lansare a proiectului: Calafat, 21-22 ianuarie 2006
 • Seminarii de formare la nivelul școlilor pilot
  În cadrul sesiunii de formare centrate pe școală, sunt proiectate de către echipele locale cel puțin două proiecte educaționale de promovare a participării elevilor.
 • Elaborarea și tipărirea pliantului de prezentare a proiectului
 • Activități la nivelul școlilor-pilot
  Proiectele elaborate de școală sunt implementate în perioada martie-iunie 2006. Unul dintre proiecte trebuie să vizeze participarea elevilor în cadrul școlii, iar cel de-al doilea, participarea elevilor la viața comunității.
 • Elaborarea și tipărirea ghidului metodologic "Participarea elevilor"
 • Școala de vară "Participarea elevilor"
  Participanți
  • 5 elevi din fiecare școală pilot
  • 4 profesori din fiecare școală pilot
  • reprezentanți ai autorităților locale, ai unor organizații nonguvernamentale și ai instituțiilor partenere
  • reprezentanți ai ISJ Dolj
  • echipa de coordonare a proiectului.
 • Monitorizarea și evaluarea proiectului

Durata proiectului: 15 noiembrie 2005 - 15 iulie 2006

Proiectul a fost inițiat ca o contribuție la Anul European al Cetățeniei prin Educație - 2005, lansat de Consiliul Europei.TEHNE.ro   >   proiecte   >   Participarea elevilor: un mod de a trăi democrația
  ©   Centrul pentru Dezvoltare si Inovare in Educatie
 
  VPS Windows