Centrul pentru Inovare în Educație

Centrul pentru Inovare in Educatie   (TEHNE Romania)
TEHNE.ro   >   proiecte   >   [FS8] Formarea continua a profesorilor de Matematica si Stiinte Economice in societatea cunoasteriiPrograme
Proiecte
Activități
Parteneri și colaboratori
Despre TEHNE
Centru de presă
Contact

Investeste în oameni !
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritara 1 „Educatia si formarea profesionala în sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”
Domeniul major de interventie 1.3 “Dezvoltarea resurselor umane în educatie si formare profesionala”
Titlul proiectului: “Formarea continua a profesorilor de Matematica si Stiinte Economice in societatea cunoasterii”
Beneficiar: Universitatea Andrei Șaguna
Numarul de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/62587

Formarea continua a profesorilor de Matematica si Stiinte Economice in societatea cunoasterii

Proiect POSDRU 87/1.3/S/62587

Beneficiar:
Universitatea Andrei Șaguna
Parteneri:
Centrul pentru Dezvoltare și Inovare în Educație - TEHNE
SIVECO Romania
Universitatea Petre Andrei

Redefinirea complexa a rolului cadrului didactic in societatea contemporana si modificarea caracteristicilor sociale ale profesiei didactice sunt doi din factorii determinanti ai nevoii de formare continua. Ca practician reflexiv, ca initiator autonom si responsabil de propria formare, cadrul didactic trebuie sa asimileze, sa aplice si sa probeze capacitati in privinta:

  • abordarii situatiilor specifice campului profesional prin dezvoltarea de competente metodologice;
  • asimilarii si operarii cu noi cunostinte stiintifice raportate la standardele curriculare;
  • adaptarii la contexte schimbatoare prin modalitati inovativ-creatoare;
  • asimilarii continue de noi calificari si competente descrise in standardele profesionale;
  • proiectarii si realizarii demersurilor de dezvoltare curriculara intra- si interdisciplinare.

Concluzia comuna ce poate fi extrasa din documentele europene atesta un fapt evident: furnizarea unei bune oferte de dezvoltare continua aduce cu sine o serie de beneficii la nivel microstructural, atat pentru cadrul didactic, cat si pentru elevii sai.

Profesorii de matematica si stiinte economice vizati de proiect vor fi instrumentati la nivel informational si metodologic prin utilizarea de resurse diverse, astfel incat sa sprijine atingerea obiectivelor lor profesionale: -asimilarea si operarea cu noi cunostinte stiintifice si pedagogice raportate la standardele curriculare;
-adaptarea la contextul profesional prin modalitati inovativ-creatoare;
-asimilarea continua de noi competente descrise in standardele profesionale;
-proiectarea si realizarea demersurilor de dezvoltare curriculara intra- si interdisciplinare.TEHNE.ro   >   proiecte   >   [FS8] Formarea continua a profesorilor de Matematica si Stiinte Economice in societatea cunoasterii
  ©   Centrul pentru Dezvoltare si Inovare in Educatie
 
  VPS Windows