Centrul pentru Inovare în Educație

Centrul pentru Inovare in Educatie   (TEHNE Romania)
TEHNE.ro   >   proiecte   >   [FS13] ODEQA Standarde de calitate in invatamantul superior deschis la distantaPrograme
Proiecte
Activități
Parteneri și colaboratori
Despre TEHNE
Centru de presă
Contact

Investeste în oameni !
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritara 1 „Educatia si formarea profesionala în sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”
Domeniul major de interventie 1.2 "Calitate în învățământul superior"
Titlul proiectului: “Dezvoltarea si implementarea unui sistem de monitorizare, imbunatatire continua si evaluare a calitatii in invatamantul superior deschis si la distanta pe baza indicatorilor de performanta si standardelor internationale de calitate”
Beneficiar: Universitatea Spiru Haret
Numarul de identificare al contractului: POSDRU/86/1.2/S/60720

Dezvoltarea si implementarea unui sistem de monitorizare, imbunatatire continua si evaluare a calitatii in invatamantul superior deschis si la distanta pe baza indicatorilor de performanta si standardelor internationale de calitate

Proiect POSDRU 86/1.2/S/60720

Beneficiar:
Universitatea Spiru Haret
Parteneri:
Centrul pentru Dezvoltare și Inovare în Educație - TEHNE
TUV Austria Romania
Fundația Academia Comercială

Obiectivul general al acestui proiect il constituie imbunatatirea calitatii ofertei de formare din invatamantul superior din Romania prin formularea, validarea si instituirea unei metodologii si a unor proceduri de monitorizare, ameliorare si evaluare a invatamantului la distanta (ID) in conformitate cu standardele internationale specifice de calitate.

Formarea de calitate constituie un element cheie al politicilor si strategiilor europene de dezvoltare, alaturi de extinderea oportunitatilor de invatare si de promovarea inovarii in sistemele de educatie si formare. Invatamantul superior este varful de lance al acestor schimbari, determinand inovarea treptata a intregului sistem de invatamant si, prin cresterea nivelului de performanta a absolventilor, progresul intregii societati. Un invatamant superior de calitate, deschis, flexibil si care ofera oportunitati multiple de invatare, va conduce la transformari de substanta economice si sociale. De aceea, realizarea unor metodologii, standarde si proceduri pentru monitorizarea, ameliorarea si evaluarea calitatii ofertelor de formare din invatamantul la distanta va constitui un pas important care va impulsiona performanta globala a universitatilor in conditii corespunzatoare.

Obiectivele specifice ale proiectului vizeaza conceptia, proiectarea, implementarea, testarea si diseminarea unor instrumente eficiente si performante de asigurare a calitatii în învatamântul superior care vor permite satisfacerea obiectivului mai sus mentionat:

  1. Elaborarea unei metodologii de auditare privind calitatea învatamântului la distanta.
  2. Definirea unui sistem de indicatori de performanta privind calitatea învatamântului la distanta si a sistemului de benchmarking.
  3. Elaborarea unui sistem de auditare a calitatii învatamântului la distanta bazat pe standardele AICC si SCORM.
  4. Satisfacerea nevoilor de informare, documentare, a specialistilor în domeniu prin crearea unui centru de resurse online care sa cuprinda informatii si exemple de buna practica privind asigurarea calitatii învatamântului superior la distanta.
  5. Elaborarea si implementarea unor programe de formare continua adresate specialistilor din compartimentele AQ ale universitatilor cu ID, din Autoritatea Competenta (ARACIS) si din structurile manageriale ale universitatilor
  6. Initirea si implementarea unor programe de studii universitare în cadrul ciclului de licenta, respectiv de masterat ID, în vederea formarii unor “manageri de calitate” pentru grupele de tutoriat ID.


TEHNE.ro   >   proiecte   >   [FS13] ODEQA Standarde de calitate in invatamantul superior deschis la distanta
  ©   Centrul pentru Dezvoltare si Inovare in Educatie
 
  VPS Windows