Centrul pentru Inovare în Educație

Centrul pentru Inovare in Educatie   (TEHNE Romania)
TEHNE.ro   >   proiecte   >   [FS10] Cadrul didactic - un profesionist in sistemul de invatamantPrograme
Proiecte
Activități
Parteneri și colaboratori
Despre TEHNE
Centru de presă
Contact

Investeste în oameni !
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritara 1 „Educatia si formarea profesionala în sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”
Domeniul major de interventie 1.3 “Dezvoltarea resurselor umane în educatie si formare profesionala”
Titlul proiectului: “Cadrul didactic - un profesionist in sistemul de invatamant”
Beneficiar: Unitatea de Management al Proiectelor cu Finantare Externa – Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii
Numarul de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/53889

Cadrul didactic - un profesionist in sistemul de invatamant

Proiect POSDRU 87/1.3/S/53889

Beneficiar:
Unitatea de Management al Proiectelor cu Finantare Externa – Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii
Parteneri:
SIVECO Romania
Centrul pentru Dezvoltare și Inovare în Educație - TEHNE
Millenium Design Group

Obiectivul general al proiectului este sa contribuie la cresterea calitatii in invatamantul preuniversitar prin imbunatatirea si profesionalizarea formarii continue a cadrelor didactice cu specializare in aria curriculara "Om si Societate".

Pentru informatii despre acest proiect, consultati prezentarea proiectului pe website-ul beneficiarului:
http://proiecte.pmu.ro/web/socio-umaneTEHNE.ro   >   proiecte   >   [FS10] Cadrul didactic - un profesionist in sistemul de invatamant
  ©   Centrul pentru Dezvoltare si Inovare in Educatie
 
  VPS Windows